2020 TYT/AYT TÜRKÇE DEĞERLENDİRME

TYT 2020 Türkçe Soruları ve Değerlendirme
Soru Dağılımı:
Sözcükte anlam: 4 soru
Cümlede anlam: 3 soru
Dil bilgisi: 7 soru
Paragraf: 26 soru

Türkçede toplam 40 sorunun sorulduğu TYT’de dil bilgisi soru sayısının 2019’a göre azaldığını (4 soru), sınavın anlam ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. ZOR SEVİYEDE bir Türkçe testiydi. Metinler kolay anlaşılır değildi, yoğunluk öne çıkmıştı. Öğrencilerimiz sürpriz bir soru ile karşılaşmadı.Dil bilgisi sorularında 2 noktalama (virgül ve kısa çizgi önemliydi), 2 yazım ( Leyla İle Mecnun, ne değerbilir ne yol yordam.), 1 cümlenin ögeleri (ayırıcı bir soruydu), 1 sıfat tamlaması, 1 eklerle ilgili bir soru ( zamanı gelince belirtme eki demiş).


Sözcükte anlam soruları kolaydı, “öykünme” soruldu, “paraya kıymak” deyimine savurganlık demiş, boşluğa gelecek sözcükler ve söz öbeği.
Cümlede anlam soruları paragraf sorusu mantığında anlamsal tarzda hazırlanmış, bu testin en güzel soruları diyebiliriz.
Paragraf soru kalitesinde bir düşüş vardı, örneğin 4 tane metin yani soru resimle ilgiliydi. Hatta iki soru resimdeki mavinin kullanılması konuluydu! Orijinal soru verilen köşe yazısındaki tutarsızlık ve yanlılığa işaret ediyordu.


3 soru tek metinden 2’li soru mantığında soruldu. Yani toplam 6 soru.
Paragrafta metinler çok uzun değildi.
Anlamı bilinmeyen sözcükler de orta düzeydeydi.
Metinlerde dilin kolay anlaşılır olmaması (birkaç soru hariç); şıkların birbirine yakın olması testi zor seviyeye taşıdı diyebiliriz. Buradan şu sonucu çıkardık: Daha çok paragraf sorusu çözmeli, bolca kitap okumalı.

2021’de sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.
Paragrafın Şifresi Yayınları