2021 TYT/AYT TÜRKÇE DEĞERLENDİRME

2021 YKS- TYT TÜRKÇE TESTİ ANALİZİ
Soru sayısı: 40
Sözcükte Anlam:3
Cümlede Anlam:3
Yazım Kuralları:2
Noktalama İşaretleri:2
Ses Bilgisi:1
Dil Bilgisi: 2
Paragraf: 27
Tüm öğrencilerimize geçmiş olsun, 2021 TYT Türkçe testinde sürpriz bir soru ya da geçen yıldan farklı bir yaklaşım yoktu. “ORTA” seviyede bir sınav diyebiliriz. Pandemi sürecinden kaynaklı uzaktan eğitim nedeniyle dil bilgisi soru sayısı bu sene de az sayıda soruldu. Genel olarak 33 anlam sorusu 7 dil bilgisi sorusu soruldu.
Dil bilgisi sorularından biri cümlenin ögeleriyle birlikte özellikle tamlama bilgisini sorgulayan bir soruydu. “Kahramanların kavuşması” tamlamasını belirtili isim tamlaması olarak değerlendiren ÖSYM, isim-fiillerin tamlayan ve tamlanan görevinde kullanılabileceği ile ilgili de noktayı koymuş oldu. Karma bir dil bilgisi sorusunda çokluk eki ile 3.çoğul iyelik eki ayrımı soruldu: “kendi ihtiyaçları”. Ses bilgisi kolaydı, noktalama işaretlerinden virgül soruldu, kesme işaretinin kurum ve kuruluş adlarında kullanımı soruldu: “ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne”.
Yazım kurallarında birleşik sözcüklerin yazımı soruldu: “ haketmek ( yanlış), seyretmek, addetmek, hükmetmek.
Ayırıcı sorulardan biri yazımla ilgili: “ Galata Kulesi, Roma hipodromu, At Meydanı, Ayasofya Camisi, Alman çeşmesi (yanlış).
Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili soruda “ benzetme, öznellik, örnekleme, karşılaştırma varken tartışma” yoktu.
Paragraf soruları günlük dile yakın, anlaşılır metinlerden seçilmişti. Terim ağırlıklı, makale tarzı türlerden alıntı yoktu. Kolay anlaşılır metinlerden sorular yöneltildi. Ayırıcı 2-3 paragraf sorusu vardı. Söz varlığı güçlü olan öğrencilerimizin rahatlıkla yapabileceği sorular soruldu. Tek metinden ikili soru tarzı devam ediyor. 3 soru bu şekilde soruldu bu da toplam 6 soruya denk geliyor.
Saygılarımla Mehmet Vicdan Paragrafın Şifresi Yayınları
TYT Türkçe cevapları YouTube kanalımızda 👇🏻

Tıkla İzle